Welkom op gezondheidwalcheren.nl. Gezondheidwalcheren is een initiatief van twee specialisten die het verbeteren en/of verhelpen van lichamelijke klachten ten doel stellen.
Osteopathie helpt het herstellen van een verstoord evenwicht binnen het lichaam door het toepassen van speciale technieken zodat het lichaam zichzelf hersteld. www.osteopathiewalcheren.nl Osteopathie walcheren
Ergotherapie helpt mensen met beperkingen of problemen in hun dagelijkse gang van zaken weer zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren.
www.ergotherapiewalcheren.nl
Ergotherapie Walcheren